Modüler Su Deposu Temizliği

Su deposu temizliğinin düzenli olarak yaptırılması her alanda kullandığımız suyun, muhafaza edildiği alanın steril olması demektir. Bunun için de en verimli sonuç, depoların en az 6 ayda bir temizlettiriliyor olması ile alınacaktır. Su depoları kendi içinde çeşitlere ayrılmaktadır. Her deponun kendine özgü özellikleri olması fark etmeksizin, tüm depolar temizlenebilir ve temizlettirilmelidir. Depo temizliği sağlık açısından büyük önem teşkil etmektedir. Nitekim hayatın hemen her alanında kullanılan suyun kirli olması ciddi rahatsızlıklar doğurabileceği gibi, dermatolojik problemlerde yaşanmasına neden olacaktır. Depo çeşitlerinden biri olan modüler su deposu temizliği de düzenli ve periyodik olarak en az 6 ayda bir temizliği yaptırılması hizmetlerdendir. Temizliği yapılmadığı takdir de bakteri üremesine elverişli hale gelecek ve ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verecektir. Bildiğimiz üzere kolfirm, e-coli, enterekok bakterileri için, kirli depolar üremeye elverişli alanlardır. Depo temizliği düzenli olarak yaptırılmadığı takdirde bu bakterilerin üremesine zemin hazırlanmış olacaktır. Ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebilen bu bakteriler ürememesi ve sağlıklı bir su kullanımı için de depo temizliğinin hassasiyeti ön plana çıkmaktadır. Modüler su deposu nitelik olarak çelik malzemelerden imal edilmiştir. Metal depolar da, uzun süre temizlenmemekten ya da sık kullanılmamasından kaynaklı; paslanmalar, aşınmalar ve delinmeler de olabilmektedir. Meydana gelen delinmelerle birlikte depo içerisinde haşere ölüsü, fare ölüsü bulunma olasılığı çok yüksektir. Ayrıca sadece ciddi rahatsızlıklar doğurmakla kalmayıp deponun da kullanılamaz hale gelmesine sebebiyet vermektedir.

Depoların kullanılamaz hale gelmesi durumunda uygulanacak işlemler hem daha maliyetli hem de daha uzun süreli olacaktır. Bu tür depoların çok fazla paslanmaktan ve oluşan aşınmalardan kaynaklı olarak tamamen kullanılamaz halde olduğu ve tamamen değiştirilmesi gerektiği gibi durumlarla da karşılaşılabilmektedir. Modüler su deposu temizliği, ciddi rahatsızlıklara sebebiyet vermemek ve deponun verimli bir şekilde devamlılığını sağlamak için mutlaka aksatılmadan yaptırılması gereken bir işlemdir. Depo temizliği yaptırılmadan önce, çalışılacak olan firma mutlaka iyi araştırıp değerlendirilmelidir. Firmanın taşıması gereken özellikler bilinmeli ve bu doğrultu da bir firma seçilmelidir. Firma, Sağlık Bakanlığı onaylı belgesi, tüm yetki ve kalite belgeleri eksiksiz, personel yetki belgeleri ve profesyonel bir ekiple çalışıyor olmalıdır. Mutlaka temizlik öncesi sorunu anlayıp, modüler su deposu temizliği planlamasını verilen bilgiler doğrultusunda yapmalıdır. Temizlik sonrası periyodik temizlik zamanını kontrol altında tutabilen ve bu zamanı aksatmadan periyodik temizliği gerçekleştirebilen bir firma olmalıdır. Özellikle su deposunun öncesi ve sonrası resimleri tarafınıza aktarılmalıdır. Titiz, özverili ve güvenli bir firma tercih etmeniz açısından mutlaka Sağlık bakanlığı onaylı belgesi, kalite ve yetki belgeleri, personel yetki belgeleri sorgulanmalıdır. Aksi takdir de yapılan temizlikten verim alınamayacağı gibi, iş bitiminde verilen iş tamamlanmıştır formunun da bir hükmü olmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı 2007/67 genelgesinde de belirtildiği üzere, kesinti olduğu dönemler de 3 ayda bir, diğer dönemler de en az 6 ayda bir su deposu temizliği yaptırılmalıdır. Deponun, barajdan temiz çıkıyor düşüncesiyle temizlenmeden kullanımına devam edilmesi yanlış bir düşüncedir. Bildiğimiz üzere su depoya ulaşana dek beraberinde taşıdığı çamur, balçık ve yabancı maddelerle birlikte depoya ulaşmış olacaktır. Kirli su kullanımına maruz kalmamak için, özellikle uzun süre depo temizliği yapılmamasının sağlığı ciddi derecede tehdit ettiği bilinerek ve deponun kullanılamaz hale gelmesi sonucu yaşanacak depo kaybının önüne geçebilmek için depo temizliği konusunda bilinçli olunmalı ve su deposu temizliği ihmal edilmemelidir. Tekdez, kalite ve yetki belgeleri eksiksiz, personel belgeleri eksiksiz ve Sağlık Bakanlığı onaylı Türkiye geneli kuruluştur. Su deposu temizliğiniz için Tekdez, kurumsal ve profesyonel ekip çalışmasıyla doğru ve sağlıklı hizmet vermektedir. Su deposu temizliğiniz ve periyodik düzenli takipleriniz için lütfen iletişime geçiniz.

Su deposu temizliği ve dezenfeksiyon hizmetleri için bize ulaşın: (0212) 554 0 555

su deposu