Laboratuvar ve Su Analizi Hizmeti

SU ANALİZ LABORATUVARI
İstanbul içme suyu arıtma tesislerinden kullanım alanımıza gelen suyun , muslukdan aynı kalitede akmasını sağlamak için sağlık bakanlığının önerisi ile; yılda 2 kez örnek numunelerin laboratuvar ortamında analiz edilmesi gerekmektedir.

TEKDEZ‘e talepte bulunan müşterilerin su numuneleri steril şişelerde alınıp, sonuçları adreslerine iletilmektedir.
(Bu hizmet konu ile yetkili laboratuvardan all source edilir.)

Periyodik olarak numune alınması ve analiz edilmesi işlemi sözleşmeli olarak yapılmaktadır.

Su deposu temizliği ve dezenfeksiyon hizmetleri için bize ulaşın: (0212) 554 0 555

su laboratuvarı

Laboratuvar ve su analizi hizmeti ile ilgili sık sorulan sorular ve cevaplar ;


Siz değerli müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda Su analizi laboratuvarı İstanbul bölgesinde var mı ? Su analizi nerede yapılır ? Su analizini hangi kurum yapar ? Su analizi yapan laboratuarlar ? İçme suyu analizinde nelere bakılır ? İçme suyu analizi kaç ayda bir yapılır ? İçme suyu analizi periyodu ? Su analizi yapan firmalar ? İçme ve kullanma suları hangi şekillerde tüketilir ? Bakteriyolojik su analizi nedir, neleri kapsar ? Mikrobiyolojik su analizi nedir, neleri kapsar ? Su analizi hangi şişelerde ve nasıl alınmalıdır ? sorularının cevabını vermeye çalışacağız.

Su analizi nerede yapılır ? Su analizini hangi kurum yapar ? Su analizi laboratuarı İstanbul bölgesinde var mı ? Su analizi yapan laboratuarlar ? Su analizi yapan firmalar ?
Çeşme suyu analizi, kuyu suyu analizi, içme suyu analizi; konusunda uzman, ilgili Bakanlıklardan yetki ve kalite belgelerine sahip, akredite edilmiş laboratuarlarda yaptırılır. Tekdez su analizi taleplerinizde; kurum veya konutunuzdan analiz edilecek suyu alır, akredite edilmiş laboratuarda analizlerini yaptırarak sonuçları tarafınıza mail ve ilgili kurumun kaşe imzasıyla teslim eder. Su analizi yaptırmak istiyorum düşüncesinde iseniz Tekdez en yakın ekipleriyle çeşme suyu analizi, kuyu suyu analizi ve içme suyu analizlerinde tarafınıza hizmet vermektedir. (Bu hizmet konu ile yetkili laboratuvardan all source edilir. Su analizi hizmetini Tekdez kendi bünyesinde yapmamaktadır. Akredite edilmiş, tüm yetki ve kalite belgelerine sahip laboratuarlar ile çalışmaktadır.)

İçme suyu analizinde nelere bakılır ? İçme suyu analizi kaç ayda bir yapılır ? İçme suyu analizi periyodu ? Bakteriyolojik su analizi nedir, neleri kapsar ? Mikrobiyolojik su analizi nedir, neleri kapsar ?
İçme suyu analizlerinde, kuyu suyu analizlerinde ve çeşme suyu analizi dahil ,mikrobiyolojik ve kimyasal analiz yapılır. Mikrobiyolojik analizde genel bakteri durumu kontrol edilir. Suyun sağlıklı tüketilip tüketilemeyeceğine karar verilir. Kimyasal analizde ise suyun parametrelerine bakılır. Kimyasal analiz genellikle içme sularında yapılır. Su analizi alımında herhangi bir sınır bulunmamaktadır. Aylık, 3 aylık, 6 aylık analiz yaptırılabilir. Mikrobiyolojik analiz sonuçları ortalama 3-5 iş gününde çıkarken, kimyasal su analizleri 5-10 iş günü arasında sonuçlanmaktadır. Çeşme ve içme sularından analiz alımını 3 ayda bir, kuyu suyu analizi yaptırılmasının 6 ayda bir olarak önermekteyiz.

Kimyasal analizde bakılan parametreler;
1. İletkenlik tayini Ref. Değer 2500
2. PH Tayini Ref. Değer 4,5 – 9,5
3. Nitrit Tayini Ref. Değer 0,5
4. Amonyum Tayini Ref. Değer 0,5
5. Multi element Tayini -
6. Alüminyum Ref. Değer 0,2
7. Demir Ref. Değer 0,2

Mikrobiyolojik analizde bakılan parametreler;
1. Eschericha coli sayımı Ref. Değer 0Kob/100 ml
2. Koliform sayımı Ref. Değer 0Kob/100 ml
3. Enterekok sayımı Ref. Değer 0Kob/100 ml

İçme ve kullanma suları hangi şekillerde tüketilir ?
1. Damacanalar suyu
2. Şehir şebeke suyu
3. Artezyen suyu
4. Cam ve kaplardaki sular
5. Kuyu suyu

Su analizi hangi şişelerde ve nasıl alınmalıdır ?
Su analizi alımlarında genellikle Na – Tiyosülfat ihtiva eden steril şişeler kullanılır.Tek kullanımlık hijyen eldiveni giyildikten sonra su numunesinin alınacağı çeşme veya musluk alevden geçirilir. Su numune şişesine alınır ve aynı gün içerisinde laboratuara götürülür.
Numune şişelerinde şu bilgiler yer alır;
1. Su numunesinin adı
2. Suyun alındığı yer
3. Tarih Saat
4. Numune alınan suyun cinsi ,(Şebeke, kuyu ve benzeri)
5. İstenilen analiz detayı (Kimyasal yada mikrobiyolojik)

Su deposu yada su sebilinden alınan analiz sonuçları değerler dışında kötü çıkması durumunda, kullanımın durdurulup, derhal profesyonel temizlik hizmeti almanız gerektiğini unutmayınız.